لیست قیمت قطعات جاروبرقی های صنعتی آنا

نام قطعه قیمت (ريال) نام قطعه قیمت (ريال) نام قطعه قیمت (ريال)
اسفنج دسته کالسکه 30,000 دسته مخزن و بدنه قدیمی 12,000 کلید باریک 210,000
اسفنج شاسی 5,000 ذغال موتور 45,000 کلید پهن 25,000
اسفنج موتور 2,000 روکش بدنه 450,000 کلید تبدیل 30,000
اسکوئیچی کامل آب یا خاک 2,600,000 روکش بدنه یک موتوره 540,000 کوپلینگ بدنه 37,000
انحراف هوای لاستیکی 110,000 روکش کلید 4,000 کوپلینگ فلزی36و50 540,000
بدنه بالای  کامل   82WD 8,000,000 سبد 220,000 کوپلینگ پاکت خور 130,000
بدنه بالای  کامل   83WD 10,000,000 ست کامل لوازم کارواشی 390,000 کیت دوموتوره 570,000
برس 38 صنعتی آب 170,000 ست لوازم 48 میلی 1,710,000 کیت سه موتوره 690,000
برس 38 صنعتی خاک 115,000 ست لوازم آب و خاک 38 با خرطومی 1,400,000 گردگیر 25,000
برس آا گ 120,000 سر خرطومی 38 30,000 گلند 7 پلاستیکی 30,000
    سرخرطومی کوپلینگ 35,000 گلند 9 پلاستیکی 30,000
بلبرینگ608 50,000 سرلوله 26,000 گوشه گیر 50 میل 63,000
برس پلاستیکی آب 130,000 سری خرطومی 48 میلی 52,000 گوشه گیرمعمولی و کارواشی 22,500
بست  کمری 10 سانتی 500 سری خرطومی 48 به 38   57,000 لاستیک 20×4 یک متر 30,000
بست  گرهی 400 سطل تراشه 990,000 لاستیک زیر موتور سیلیکون 72,000
بست سیم پلاستیکی 2,000 سه راه ترمینال 24,000 لاستیک لبه آهن یک متر 15,000
بست کابل فلزی 7,000 سوپاپ 28,000 لوله باریک 96,000
بست لوله یک دوم 5,000 سینی چرخ ویلایی 580,000 لوله تفلونی دسته 30,000
بست مخزن جدید 45,000 سینی چرخ یک موتوره 540,000 لوله خرطومی 38  2.5 متری 145,000
بست روبر 45,000 شاسی موتور 790,000 لوله خرطومی 38 میلی - متری 58,000
بست موتور چهار گوش 20,000 شاسی موتور یک موتوره 480,000 لوله خرطومی 48 میلی  1 متر 65,000
بست موتور گرد 25,000 شناور  25,000 لوله فلزی 38 بالایی 240,000
پاکت یکبار مصرفی جاروبرقی 50,000 شیر جاروبرقی با مهره و واشر 95,000 لوله فلزی 38 پایینی 270,000
پایه  دسته مخزن 42,000 صفحه جدا کننده 103 180,000 لوله فلزی 38 صاف 200,000
پایه دسته بدنه 82,000 صفحه جدا کننده 62 150,000 لوله فلزی 50 میل کامل 340,000
پروانه موتور 165,000 فنر ساچمه ای لوله 30,000 مبل پاک کن آلومینیومی 420,000
پیچ فلکه 10 19,000 فنر شیکر 25,000 مبل پاک کن پلاستیکی 17,500
پیچ و مهره  برنجی کارتریجی 120,000 فنر موتور 10,000 محافظ شناور 300,000
پین فنر موتور 3,000 فیلتر کارتریجی 530,000 محافظ فیلتر مخروطی 264,000
تسمه سبد یک جفت 200,000 فیلترکارتریجی باپیچ ومهره 630,000 محافظ کابل 20 3,000
تشت  زیری 240,000 فیلتر هپا 1,900,000 محافظ کابل 8 2,500
جداکننده آب 420,000 فیلتر هپا با پیچ و مهره 2,000,000 مخزن 1,700,000
جداکننده هوا 440,000 فیلتر 103 660,000 مخزن  بدون شیر و کوپلینگ 1,900,000
چراغ سیگنال 23,000 فیلتر 62 دوموتوره 600,000 مخزن کامل 2,100,000
چرخ 7/5 پیچی گردان 55,000 فیلتر 80 لیتری 550,000 مخزن ویلایی 1,380,000
چرخ جلوکالسکه پلاستیکی 70,000 فیلتر یک موتوره 500,000 مخزن یک موتوره 1,440,000
چرخ عقب 15 130,000 فیلتر31WD 460,000 مهره برنجی 2/1  30,000
چرخ عقب 20 140,000 فیلترجارودفتری 240,000 مهره نگه دارنده مخزن 30,000
چرخ عقب کالسکه پلاستیکی 120,000     موتور آب هسته بلند 1,900,000
چرخ یک موتوره 28,000 قالپاق چرخ 30,000 موتور آب هسته کوتاه 1,750,000
خار فنری 15 3,000 کابل 10 متری با دوشاخه پرسی 173,000 موتور خاک آاگ 1,750,000
خارفنری 20 3,500 کاسه موتور فلزی 110,000 واسطه خرطومی گردوغبارزا 145,000
دستگیره بدنه 80 لیتری 110,000 کالسکه 1,140,000 واشر مسی 21 3,000
دستگیره بدنه یک موتوره 39,000 کالسکه پلاستیکی 900,000    
دسته  کالسکه 300,000 کالسکه کامل 3,240,000