لیست قیمت قطعات دستگاه واکس کفش آنا

نام قطعه قیمت(ریال) نام قطعه قیمت(ریال)
اورینگ 2×10 2,000 قفل درب 58,000
اورینگ 2×8 2,000 کابل 2متری با دو شاخه 70,000
برس چهاربرس 750,000 لاستیک زیر پایی چهاربرس 350,000
برس دوبرس 500,000 لاستیک زیر پایی دوبرس 300,000
برس شفت بزرگ 520,000 منبع 80,000
پایه فیوز 25,000 مهتابی کامل 210,000
مدارتایمر 195,000 موتور کامل 780,000
خازن 10 میکرو 35,000 واکس بیرنگ  5019 220,000
سوپاپ و مهره شوشاینر خانگی 280,000  واکس قهوه ای 230,000
شستی 70,000 واکس مشکی 230,000
شیر کامل 500,000    
فلنج 180,000    
فنر شیر شوشاینر 25,000    
فیوز 3,000