لیست قیمت قطعات دستگاه واکس کفش آنا

نام قطعه قیمت(ریال) نام قطعه قیمت(ریال)
اورینگ 2×10 2,000 قفل درب 90,000
اورینگ 2×8 2,000 کابل 2متری با دو شاخه 130,000
برس چهاربرس 900,000 لاستیک زیر پایی چهاربرس 450,000
برس دوبرس 600,000 لاستیک زیر پایی دوبرس 370,000
برس شفت بزرگ 630,000 منبع 145,000
پایه فیوز 30,000 مهتابی کامل 350,000
مدارتایمر 231,000 موتور کامل 1,850,000
خازن 10 میکرو 50,000 واکس بیرنگ  5019 220,000
سوپاپ و مهره شوشاینر خانگی 340,000  واکس قهوه ای 230,000
شستی 70,000 واکس مشکی 230,000
شیر کامل 600,000    
فلنج 200,000    
فنر شیر شوشاینر 35,000    
فیوز 3,000