لیست قیمت قطعات پولیشر

نام قطعه قیمت (ریال) نام قطعه قیمت (ریال)
باک 420,000 دنده با شفت خروجی 980,000
باک کامل با متعلقات 1,020,000 دنده سر موتور 330,000
برس سیمی با سه نظام 2,500,000 دنده کامل 2,340,000
برس شستشو زبرو نرم نایلو 1,200,000 دنده واسطه دوبل 1,030,000
برس شستشو زبر و نرم پرلون 2,200,000 رابط میکروسوئیچ 300,000
    ساچمه دسته کلید 1,000
بست بالای باک 68,000 ست کامل پایه پد 480,000
بست پایین باک    180,000 سر دسته یک جفت 30,000
بست شیلنگ گاز 6,000 سرشلنگ 1/4 15,000
بست کابل 6,000 سرمیله شیر 70,000
بست لوله پلیشر 150,000 سه نظام آلومینیومی 350,000
بلبرینگ  6002  18,000 سه نظام چدنی 350,000
بلبرینگ  6003  20,000 سینی برس پلیشر 1,160,000
بلبرینگ  6202 18,000    
بلبرینگ سوزنی   270,000 شفت چرخ پلیشر 120,000
بوش قفل کن دسته 180,000 شفت دنده واسطه 100,000
پایه برس پلیشر 350,000 شفت گیره دوشاخه 120,000
پایه پد کامل با پدها 1,050,000 شلنگ پلیشر 15,000
پایه پد کامل با سه نظام 750,000 شیر با مهره 340,000
پایه میکروسوئیچ 40,000 شیر باک کامل 420,000
پد زبر 100,000 شیر3/8 تخلیه باک 80,000
پد متوسط 150,000 فنر دسته کلید 20,000
پد نرم 150,000 فنر شیر 30,000
پروانه خنک کننده موتور 30,000 قفل کن دسته 180,000
پوسته دستگیره بالا قدیمی 350,000 قلاب کابل با بوش و واشر 150,000
پوسته دستگیره بالا نیلفکس 250,000 کابل 1.5×3  10متری با دوشاخه 300,000
پوسته گیربکس 450,000 کاسه نمد گیربکس 25,000
پیچ بلند بست دوشاخه ای 1,500 گیربکس کامل بدون سه نظام 3,600,000
پیچ دوسررزوه 6 3,500 گیره دوشاخه ای یک جفت 350,000
پیچ فلکه 10 25,000 لاستیک ضربه گیر سینی 120,000
پیچ قفل کن دسته 130,000 محافظ کابل تفلونی  60,000
پیچ و مهره تخلیه کامل 280,000 محافظ کابل دنباله دار 25,000
پین قفل کن دسته  30×4 5,000 موتور پلیشر 6,100,000
تسمه واسطه دوسرگرد 180,000 مهره شیر باک با دنباله وواشر  60,000
جای کابل بالایی 120,000 مهره قفلی  12 4,000
جای کابل زیری 180,000 مهره قفلی  8 2,500
چرخ 10 ساده 75,000 میکروسوئیچ انگلیسی 270,000
خار   10 1,500 میله شیر 350,000
خارچهار گوش 10×3×3 6,000 واشر تفلونی سه نظام آلومینیومی 90,000
خار پولکی  3 7,500 واشر لاستیکی  24×4 5,000
خار فنری  32 4,500 واشر لاستیکی  24×16 5,000
درپوش ترمینال 45,000 واشر لاستیکی15×35 7,000
    واشر مسی  14×16 5,000
دسته  90 سانتی 450,000 واشر ویکتوری گیربکس 25,000
دسته کلید فلزی 120,000 واشر ویکتوری موتور 25,000
دسته کلید پلاستیکی 720,000 واشر ویکتوری موتور گیربکس 60,000